Добросинсько-Магерівська громада
Львівська область, Львівський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

КУ "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом комунальної установи "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради" на 2021-2025 роки

 

Рішення про затвердження цільової програми "Надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як на чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ" на 2021 рік КУ "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"

 

Звіт про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг

Таблиця для проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома КУ "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"

 

КУ “Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради” утворено для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

Адреса: с. Добросин, вул. Учительська, 7.

Контактний телефон: (067)7283426.

Основними завданнями центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованості на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

- виявлення сімей, дітей та молоді, а також громадян, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їхніх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами  проведеної оцінки потреб у таких послугах;

- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

Центр діє на принципах:

- дотримання прав людини, прав дитини та  прав осіб з інвалідністю;

- гуманізму;

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- поваги до честі та гідності;

- толерантності;

- законності;

-  соціальної справедливості;

- доступності та відкритості;

- неупередженості та безпечності;

- добровільності;

- індивідуальності підходу;

- комплексності;

- конфіденційності;

- максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів;

- забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про Комунальну установу, що надає соціальні послуги

Повне та скорочене найменування (для юридичних осіб)-1

Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців):

КУ  «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради»

Організаційно-правова форма:

Комунальна установа

Місцезнаходження:

80337, Львівська область, Львівський район (Жовківський), село Добросин, пл 40-річчя Перемоги,3

Фактична адреса-2:

80337, Львівська область, Львівський район (Жовківський), село Добросин,

 вул.Учительська, 7

Контактні телефони, факс, адреса електронної пошти:

Тел.: 0677283426

 

Веб-сторінка (за наявності)

Facebook  КУ Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради

Загальний перелік соціальних послуг-3

Догляд вдома, соціального супроводу,

консультування, соціальної профілактики,соціальної інтеграції та реінтеграції,соціальної адаптації, соціального супроводу сімей , в яких виховуються діти-сироти і діти,позбавлені батьківського піклування, кризового та екстреного втручання,представництва інтересів, посередництва(медіації).

Соціальні групи, яким надаються соціальні послуги

Особам/сім'ям, дітям і молоді та одиноким громадянам похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім'ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам.

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради»

с.Добросин, вул.Учительська, 7.

контактний телефон: 0677283426

електронна пошта: Ku_cnsp@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8.30 – 17.00;

п’ятниця:  8.30 – 17.00, обідня перерва з 13.00 – 13.30

Назва  послуги: КОНСУЛЬТУВАННЯ

 Зміст послуги: Комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для виходу зі складної життєвої ситуації та адаптації особи, сім’ї до нових умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності особи/сім’ї. Зміст, обсяг та особливості соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в індивідуальному плані.

 

Форма надання послуги: Коротко-, середньо- та тривале консультування, разове кризове консультування, вуличне консультування.

 

Термін надання послуги: за потреби

 

Соціальні групи: Особа/сім’я, група осіб, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо, потребує соціальної послуги консультування.

Умови надання соціальної послуги: безоплатно.

 

Підстави, необхідні для отримання послуги: при коротко-, середньо- та тривалому консультуванні - звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до суб’єкта;  при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо); при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Державний стандарт соціальної послуги консультування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України  від 02.07.2015  №678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

Інформаційна картка соціальної послуги

комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради»

с.Добросин, вул.Учительська, 7.

контактний телефон: 0677283426

електронна пошта: Ku_cnsp@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8.30 – 17.00;

п’ятниця:  8.30 – 17.00, обідня перерва з 13.00 – 13.30

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

Зміст послуги: Залучення осіб з інвалідіністю та пенсіонерів до активного способу життя, творчих здібностей, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей); навчання в університеті ІІІ віку; огляд преси, художньої літератури в бібліотеці; надання інформації щодо наявних соціальних служб, послуг, видів допомоги, засобів реабілітації, умов їх отримання тощо,сприяння зайнятості,сприяння ресоціалізації отримувача соціальної послуги, який звільнився з місця відбування покарання;

Форма надання соціальної послуги: в приміщенні суб’єкта , що надає соціальні послуги, у денний час протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування отримувачі соціальної послуги до  нових умов соціального середовище.

Термін надання соціальної послуги: За потреби.

Соціальні групи: Особи похилого віку, та особи з інвалідністю які досягли 18-ти річного віку, що частково втратили здатність до самообслуговування, станом здоров’я, соціальним становищем, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк та іншими причинами.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно.

 

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

1)  письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про відсутність медичних протипоказань для  перебування в колективі;

3)  копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності  центрів надання соціальних послуг» №177 від 03.03.2020р, Державний стандарт соціальної адаптації, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України віл 18.05.2015р. № 514, положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради», затверджене рішенням Добросинсько-Магерівської сільської ради від 24.12.2020р. № 24.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

виявлення медичних протипоказань перебування в колективі.

Інформаційна картка соціальної послуги

комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради»

с.Добросин, вул.Учительська, 7.

контактний телефон: 0677283426

електронна пошта: Ku_cnsp@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8.30 – 17.00;

п’ятниця:  8.30 – 17.00, обідня перерва з 13.00 – 13.30

 

Назва послуги: ДОГЛЯД ВДОМА

 

Зміст послуги: Допомога у веденні домашнього господарства – закупівля та доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомога у приготуванні їжі, допомога у прибиранні житла, дрібний ремонт, допомога у самообслуговуванні, допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами тощо, допомога в оформленні документів.

 

Форма надання соціальної послуги: за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня надавача соціальної послуги.

 

Термін надання соціальної послуги: За потребою.

 

Соціальні групи: особи похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами; особи з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільнонебезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду), діти з інвалідністю від 3-х до 18 років, особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності), які не здатні (частково не здатні) до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

 

Умови надання соціальної послуги: На безоплатне обслуговування мають право особи з інвалідністю І групи,  особи похилого віку,  за умови, що середньомісячний сукупній дохід їх сімей нижчий ніж два прожиткових мінімуми на одну особу (для відповідної категорії осіб).

З установленням диференційованої плати особи похилого віку, особи з інвалідністю,  якщо середньомісячний сукупній дохід їх сімей перевищує два прожиткових мінімуми на одну особу, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб

На платній основі особи похилого віку, якщо  середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

 1.  письмова заява особи, законного представника;
 2.  паспорт громадянина України, посвідчення про взяття на облік бездомної особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики, для іноземців та осіб без громадянства – довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасова проживання або посвідка на постійне проживання;
 3. документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків(карта платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України;
 4. копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
 5. копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);
 6. копія виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (за наявності);
 7. висновок про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою, затвердженою МОЗ (крім соціальних послуг, які надаються одноразово, екстрено (кризово);
 8. копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
 9. копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 10. копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 11. рішення органу опіки та піклування про надання соціальних послуг (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника);
 12. копія документа, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника), з пред’явленням оригіналу;
 13. копія паспорта громадянина України опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників) особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників);
 14. акт оцінки потреб сім’ї/особи (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи, у разі перебування особи/сім’ї у надавача - його соціальним працівником;
 15. декларація про доходи та майновий стан осіб (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 16. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності). У разі технічної можливості копія зазначеної довідки подається в електронній формі з використанням мобільного додатка “Портал Дія”;
 17. копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби)

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності  центрів надання соціальних послуг» №177 від 03.03.2020р, Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 р №587(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади» від 26.06.2020 р. №576 (зі змінами),  наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 р. № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома» (зі змінами внесеними Наказом Мінсоцполітики від 16.06.2021 р. №335), положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради», затверджене рішенням Добросинсько-Магерівської сільської ради від 24.12.2020р. №24.

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи / сімї;

- ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа.

 Інформаційна картка соціальної послуги

комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради»

с.Добросин, вул.Учительська, 7.

контактний телефон: 0677283426

електронна пошта: Ku_cnsp@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8.30 – 17.00;

п’ятниця:  8.30 – 17.00, обідня перерва з 13.00 – 13.30

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІї

Зміст послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; представництво інтересів; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв`язків.

Термін надання соціальної послуги: за потребою

Соціальні групи:

- особи, які постраждали від торгівлі людьми;

- безпритульні діти;

- неповнолітні та молодь, які повернулись з місць позбавлення волі, сім`ї (особи), які потрапили у складні життєві обставини.

Умови надання соціальної послуги: безоплатно.

 Документи, потрібні для отримання соціальної послуги

- отримання повідомлення/інформації

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України “Про соціальні послуги” від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, ЗУ „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” від 21.06.2001 № 2558-ІІІ, ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ЗУ «Про охорону дитинства», Наказ Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 № 458  «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми».

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- відмова отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги;

- наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги,

- закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги щодо соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, яке поставило під загрозу життя чи здоров`я інших отримувачів соціальної послуги чи надавачів соціальної послуги (насилля, агресивна поведінка, збереження зброї чи наркотичних речовин, заборонених законодавством, гострий психічний розлад тощо);

    - зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;

    - направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної   інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів постійного проживання;

    - отримання житла, яке отримувач соціальної послуги може використовувати для проживання і в якому може зареєструвати своє місце проживання/перебування;

   - смерть отримувача соціальної послуги.

 

Інформаційна картка соціальної послуги

комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради»

с.Добросин, вул.Учительська, 7.

контактний телефон: 0677283426

електронна пошта: Ku_cnsp@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8.30 – 17.00;

п’ятниця:  8.30 – 17.00, обідня перерва з 13.00 – 13.30

 

Назва  послуги: ЕКСТРЕНЕ (КРИЗОВЕ) ВТРУЧАННЯ.

Зміст послуги:  Психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація), надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, представництво інтересів, корекція сімейних стосунків, допомога в отриманні безоплатної правової допомоги, організація надання невідкладної медичної допомоги, організація надання притулку.

Форма надання послуги: Соціальна послуга надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили.

Термін надання послуги: Не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги.

Соціальні групи: Особа, у тому числі постраждала від насильства в сім’ї, яка в силу кризової ситуації користується заходами, що становлять зміст соціальної послуги.

Умови надання соціальної послуги: безоплатно.

Підстави, необхідні для отримання послуги:  Заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;  заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;  заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги у її наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.

Інформаційна картка соціальної послуги

комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради»

с.Добросин, вул.Учительська, 7.

контактний телефон: 0677283426

електронна пошта: Ku_cnsp@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8.30 – 17.00;

п’ятниця:  8.30 – 17.00, обідня перерва з 13.00 – 13.30

 

 

Назва послуги: ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ

 

Зміст послуги: 1) для бездомних осіб, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк:

допомогу в оформленні або відновленні документів;

сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;

допомогу у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

2) для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та влаштовані до закладів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників:

ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

3) для сімей, осіб з числа національних меншин:

ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

допомога в оформленні або відновленні документів;

сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;

допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

4) для осіб, які постраждали від торгівлі людьми:

ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг (за потреби);

допомога в оформленні або відновленні документів;

допомога у наданні послуг перекладача (для іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України);

сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;

допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

5) для осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з дітьми та осіб, які постраждали від насильства у сім’ї:

ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

допомога в оформленні або відновленні документів;

допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

6) для громадян похилого віку:

ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

допомога в оформленні або відновленні документів;

допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Форма надання соціальної послуги: у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, безпосередньо за місцем фіктичного проживання/перебування отримувача соціальної послуги, у тому числі під час здійснення виїзних прийомів суб’єкта, що надає соціальну послугу.

 

Термін надання соціальної послуги: Разово, періодично.

 

Соціальні групи: сім’ї та/або особи, які перебувають у складних життєвих обставинах (бездомні особи, особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, громадяни похилого віку, інваліди, особи, постраждалі від торгівлі людьми, від насильства у сім’ї тощо), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї опікунів, піклувальників.

 

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

1) заява отримувача соціальної послуги та/або його законного представника, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’;

2) акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, складений  фахівцем із соціальної роботи.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності  центрів надання соціальних послуг» №177 від 03.03.2020р, наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 р № 1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів», положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради», затверджене рішенням Добросинсько-Магерівської сільської ради»  від 24.12.2020р. №24.

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи / сімї;

- ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа;

- наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги.

Інформаційна картка соціальної послуги

комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради»

с.Добросин, вул.Учительська, 7.

контактний телефон: 0677283426

електронна пошта: Ku_cnsp@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8.30 – 17.00;

п’ятниця:  8.30 – 17.00, обідня перерва з 13.00 – 13.30

 

Назва  послуги: СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА

 Зміст послуги:  Комплекс заходів, що здійснюються суб’єктом, який надає соціальні послуги, спрямований на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру. Соціальна послуга надається особам/сім’ям, групам осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо.

Форма надання послуги: Соціальна реклама, лекція, відеолекторій, бесіда, дебати, тренінг, «жива бібліотека», масовий захід/акція.

Термін надання послуги: Визначаються індивідуально для кожного отримувача соціальної послуги залежно від його потреб, узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після комплексного визначення індивідуальних потреб, оцінки ситуації, складання індивідуального плану (профілактичної програми).

 

Соціальні групи: Особа/ сім’я, група осіб, яка (які) через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо, користується(ються) заходами, що становлять зміст соціальної послуги (на індивідуальному рівні).

Умови надання соціальної послуги: безоплатно.

 

Підстави, необхідні для отримання послуги: Звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до суб’єкта, що надає послугу; влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Державний стандарт соціальної послуги профілактики, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги

 

Інформаційна картка соціальної послуги

комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради»

с.Добросин, вул.Учительська, 7.

контактний телефон: 0677283426

електронна пошта: Ku_cnsp@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8.30 – 17.00;

п’ятниця:  8.30 – 17.00, обідня перерва з 13.00 – 13.30

Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ.

Зміст послуги: Комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин.

 

Форма надання соціальної послуги: Соціальна послуга надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги або розташування суб'єкта, що надає соціальну послугу.

 

Термін надання соціальної послуги: Не більше ніж шість місяців з дня прийняття рішення про надання такої послуги. У разі складного випадку тривалість надання соціальної послуги може бути продовжено до одного року

 

Соціальні групи: Сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р.  № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»,   Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», Державний стандарт від  31.03.2016 № 318 «Про соціальний супровод сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» Міністерства соціальної політики України, наказ Міністерства соціальної політики України                          від 13.07.2018 №1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: Відсутні

 

Інформаційна картка соціальної послуги

комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради»

с.Добросин, вул.Учительська, 7.

контактний телефон: 0677283426

електронна пошта: Ku_cnsp@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8.30 – 17.00;

п’ятниця:  8.30 – 17.00, обідня перерва з 13.00 – 13.30

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, У ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ СИРОТИ І ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

 

Зміст послуги: Комплексна допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім’ї, в тому числі і до самостійного життя.

Зміст і обсяг соціальної послуги соціального супроводу для кожного її отримувача визначаються залежно від індивідуальних потреб і зазначаються в плані соціального супроводу

 

Форма надання соціальної послуги: Соціальна послуга соціального супроводу надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги соціального супроводу або в приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу соціального супроводу.

 

Термін надання соціальної послуги: Прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу - постійно; сім’ї опікуна, піклувальника - протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення піклування, а також за поданням відповідної служби у справах дітей у разі потреби.

Соціальні групи: Прийомні діти, діти-вихованці, діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, біологічні діти прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, інші члени сім’ї, які спільно з ними проживають.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно.

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: Підставою для отримання соціальної послуги соціального супроводу є рішення селищної ради, виконавчого органу  про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та передання до них дітей, а також рішення вищезазначених органів про встановлення опіки, піклування або рішення суду.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування».

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: Відсутні. 

Інформаційна картка соціальної послуги

комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради»

с.Добросин, вул.Учительська, 7.

контактний телефон: 0677283426

електронна пошта: Ku_cnsp@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8.30 – 17.00;

п’ятниця:  8.30 – 17.00, обідня перерва з 13.00 – 13.30

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

Зміст послуги: Залучення осіб з інвалідністю та пенсіонерів до активного способу життя, творчих здібностей, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей); навчання в університеті ІІІ віку; огляд преси, художньої літератури в бібліотеці; надання інформації щодо наявних соціальних служб, послуг, видів допомоги, засобів реабілітації, умов їх отримання тощо,сприяння зайнятості,сприяння ресоціалізації отримувача соціальної послуги, який звільнився з місця відбування покарання;

Форма надання соціальної послуги: в приміщенні суб’єкта , що надає соціальні послуги, у денний час протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування отримувачі соціальної послуги до  нових умов соціального середовище.

Термін надання соціальної послуги: За потреби.

Соціальні групи: Особи похилого віку, та особи з інвалідністю які досягли 18-ти річного віку, що частково втратили здатність до самообслуговування, станом здоров’я, соціальним становищем, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк та іншими причинами.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно.

 

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

1)  письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про відсутність медичних протипоказань для  перебування в колективі;

3)  копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності  центрів надання соціальних послуг» №177 від 03.03.2020р, Державний стандарт соціальної адаптації, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України віл 18.05.2015р. № 514, положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради», затверджене рішенням Добросинсько-Магерівської сільської ради від 24.12.2020р. № 24.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

виявлення медичних протипоказань перебування в колективі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь