Добросинсько-Магерівська громада
Львівська область, Львівський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

КУ "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом комунальної установи "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради" на 2021-2025 роки

 

Рішення про затвердження цільової програми "Надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як на чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ" на 2021 рік КУ "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"

 

КУ “Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради” утворено для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

Адреса: с. Добросин, вул. Учительська, 7.

Контактний телефон: (067)7283426.

Основними завданнями центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованості на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

- виявлення сімей, дітей та молоді, а також громадян, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їхніх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами  проведеної оцінки потреб у таких послугах;

- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

Центр діє на принципах:

- дотримання прав людини, прав дитини та  прав осіб з інвалідністю;

- гуманізму;

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- поваги до честі та гідності;

- толерантності;

- законності;

-  соціальної справедливості;

- доступності та відкритості;

- неупередженості та безпечності;

- добровільності;

- індивідуальності підходу;

- комплексності;

- конфіденційності;

- максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів;

- забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ

Інформаційна картка соціальної послуги "Догляд вдома"
 
Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"
вул.Учительська, 7, с. Добросин.
контактний телефон: (067) 728 34 26
електронна адреса: Ku_cnsp@ukr.net
Назва соціальної послуги Догляд вдома
Комплекс заходів, що здійснюються за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили/ не набули здатності до самообслуговування, а саме:
допомога у веденні домашнього господарства - закупівля та доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, годування, прибирання житла, прання, дрібний ремонт одягу, виконання різних видів дрібних ремонтних робіт у помешканні; допомога у самообслуговуванні - допомога у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної та постільної білизни, у користуванні туалетом тощо; допомога при пересуванні по квартирі; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я; обробіток присадибних ділянок (не більше ніж 0,02 гектара); допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотивація до активності, консультації психолога); надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів, внесення платежів.
Умови і порядок отримання соціальної послуги:
Безоплатно.
 
Інформаційна картка соціальної послуги "Посередництво (медіація)".
Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"
вул.Учительська, 7, с. Добросин.
контактний телефон: (067) 728 34 26.
електронна адреса: Ku_cnsp@ukr.net.
Назва соціальної послуги: Посередництво (медіація).
Допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.
Умови і порядок отримання соціальної послуги
Безоплатно.

 

Інформаційна картка соціальної послуги "Кризове та екстрене втручання"
Комунальна установа  "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"
вул.Учительська, 7, с. Добросин.
Контактний телефон: (067) 728 34 26
Електронна адреса: Ku_cnsp@ukr.net
Назва соціальної послуги: Кризове та екстрене втручання
Психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація), надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, представництво інтересів, корекція сімейних стосунків, допомога в отриманні безоплатної правової допомоги, організація надання невідкладної медичної допомоги, організація надання притулку.
Умови і порядок отримання соціальної послуги
Безоплатно

 

Інформаційна картка соціальної послуги "Представництво інтересів".
Комунальна установа « Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради »
вул.Учительська, 7, с.Добросин.
Контактний телефон: (067) 728 34 26
Електронна адреса: Ku_cnsp@ukr.net
Назва соціальної послуги: Представництво інтересів.
Надання допомоги сім'ям та/або особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (бездомні особи, особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, громадяни похилого віку, інваліди, особи, постраждалі від торгівлі людьми, від насильства у сім'ї тощо), прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям опікунів, піклувальників, а також для здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги представництва інтересів.
Умови і порядок отримання соціальної послуги
Безоплатно.
 
 
Інформаційна картка соціальної послуги "Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування"
Комунальна установа « Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради »
вул.Учительська, 7, с. Добросин.
Контактний телефон: (067) 728 34 26
Електронна адреса: Ku_cnsp@ukr.net
Назва соціальної послуги:
Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.
Короткий зміст та обсяг соціальної послуги
Комплексна допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім’ї, в тому числі і до самостійного життя.
Зміст і обсяг соціальної послуги соціального супроводу для кожного її отримувача визначаються залежно від індивідуальних потреб і зазначаються в плані соціального супроводу.
Умови і порядок отримання соціальної послуги:
Безоплатно.

 

Інформаційна картка соціальної послуги "Соціальна адаптація".
Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"
вул.Учительська, 7, с.Добросин.
Контактний телефон: (067) 728 34 26.
Електронна адреса: Ku_cnsp@ukr.net.
Назва соціальної послуги "Соціальна адаптація".
Короткий зміст та обсяг соціальної послуги
Комплекс заходів,що здійснюється впродовж терміну, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебували у спеціалізованих або інтернат них закладах, осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний термін, до змінених умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності для підтримки соціальної незалежності, збереження та продовження їхньої соціальної активності.
Умови і порядок отримання соціальної послуги
Безоплатно

 

Інформаційна картка соціальної послуги "Соціальна інтеграція та реінтеграція"
Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"
вул.Учительська, 7, с. Добросин.
Контактний телефон: (067) 728 34 26
Електронна адреса: Ku_cnsp@ukr.net
Назва соціальної послуги: Соціальна інтеграція та реінтеграція.
Короткий зміст та обсяг соціальної послуги
Розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача послуг до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; забезпечення участі перекладача, послуг з вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв'язків із національно-культурними організаціями співвітчизників отримувача послуг.
Умови і порядок отримання соціальної послуги
Безоплатно.
 

 Інформаційна картка соціальної послуги "Соціальна профілактика"

Комунальна установа « Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради »
вул.Учительська, 7, с. Добросин.
Контактний телефон: (067) 728 34 26
Електронна адреса: Ku_cnsp@ukr.net
Назва соціальної послуги: соціальна профілактика.
Короткий зміст та обсяг соціальної послуги
Комплекс заходів, що здійснюються суб’єктом, який надає соціальні послуги, спрямований на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру. Соціальна послуга надається особам, сім’ям, групам осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо.
Умови і порядок отримання соціальної послуги
Безоплатно.
 
Інформаційна картка соціальної послуги "Консультування"
Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"
вул.Учительська, 7, с.Добросин.
контактний телефон: (067) 728 34 26
електронна адреса: Ku_cnsp@ukr.net
Назва соціальної послуги: консультування.
Короткий зміст та обсяг соціальної послуги
Комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для виходу зі складної життєвої ситуації та адаптації особи, сім’ї до нових умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності особи, сім’ї. Зміст, обсяг та особливості соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в індивідуальному плані.
Умови і порядок отримання соціальної послуги
Безоплатно.
 
Інформаційна картка соціальної послуги "Соціальний супровід"
Комунальна установа  "Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради"
вул.Учительська, 7, с. Добросин.
Контактний телефон: (067) 728 34 26
Електронна адреса: Ku_cnsp@ukr.net
Соціальний супровід.
Короткий зміст та обсяг соціальної послуги
Комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин.
Умови і порядок отримання соціальної послуги
Безоплатно.
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь