Добросинсько-Магерівська громада
Львівська область, Львівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Інформація про зміни до законодавства у сфері насінництва та розсадництва

Дата: 16.05.2023 15:00
Кількість переглядів: 70

Фото без опису

     Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу» № 2763-IX від 16.11.2022 внесено зміни до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 42, ст. 585 із наступними змінами).

            Законом внесено зміни до статті 1 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі-Закон про насіння) в частині  визначення   термінів згідно міжнародного регулювання, а саме: насіння; Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва; уповноваження. У новій редакції терміну «уповановаження» суб’єктам насінництва та розсадництва, які є виробниками та мають у своїй структурі лабораторію, акредитовану національним органом України з акредитації, надано право на визначення посівних якостей насіння за умови отримання уповноваження Мінагрополітики.

Цю статтю також доповнено:

 - термінами:

 введення в обіг насіння і садивного матеріалу;

документ про якість насіння;

документ про якість садивного матеріалу;

електронний кабінет користувача;

стандартний зразок;

фальсифіковане насіння та/або садивний матеріал.

 - частиною третьою такого змісту: «Терміни “батьківські компоненти», «Державний реєстр патентів на сорти рослин», «Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні», «посадковий матеріал» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про охорону прав на сорти рослин».

            Відповідно до нової редакції статті 3 Закону про насіння до суб’єктів насінництва та розсадництва належать:

 - виробники – особи, які здійснюють виробництво насіння та/або садивного матеріалу для його реалізації відповідно до цього Закону;

 - постачальники – особи, які здійснюють один із таких видів професійної діяльності щодо садивного матеріалу: розмноження, виробництво, збереження та/або обробка, введення в обіг, імпорт.

            У статті 7  Закону про насіння відтепер  до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у сфері насінництва та розсадництва  відноситься також встановлення переліків ботанічних таксонів за відповідними групами, на які поширюється дія цього Закону , встановлення вимог до маркування та пакування за відповідними групами ботанічних таксонів (культур) і уповноваження суб’єктів насінництва та розсадництва на визначення посівних якостей насіння.

            Змінами до Закону про насіння  встановлено однозначні та чіткі вимоги до державного контролю щодо усіх суб’єктів господарювання, задіяних у виробництві та постачанні насіння.

            В доповненні до статті 121

 Закону про насіння вказано, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, може визначити державне підприємство, установу чи організацію, що належить до сфери його управління, адміністратором реєстрів, передбачених цією статтею.

            Статтю 12² Закону про насіння доповнено новими вимогами до ведення Реєстру суб’єктів насінництва і розсадництва, одією з яких є те, що рішення про внесення, відмову у внесенні, виключення суб’єкта насінництва та розсадництва з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва відображаються в електронному кабінеті користувача.

            Також викладено в новій редакції вимоги статті 12³ згаданого закону щодо відомостей, які повинен містити Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

            У новій редакції статті 15 Закону про насіння встановлено умови щодо видачі сертифікатів на насіння культур, що використовуються як батьківські компоненти.

            Для окремих груп ботанічних таксонів Кабінет Міністрів України може встановлювати особливості сертифікації та окремі вимоги щодо введення їх в обіг.

            Уточнено вимоги статті 17 вищезгаданого закону щодо визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу. Зазначено, що після видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, сортові якості, визначені шляхом польового оцінювання, підтверджуються ділянковим (ґрунтовим) та/або лабораторним сортовим контролем у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

            Надано можливість визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу суб’єктами насінництва та розсадництва у визначених законом випадках.

            Врегульовано процес сертифікації насіння на  сортові якості в Україні.

            Щодо змін, внесених до статті 18 Закону про насіння до вимог  проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу. Сертифікації тепер підлягає насіння і садивний матеріал сорту, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, у випадках, передбачених законом. Суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння та садивного матеріалу, і сертифікатів ОЕСР є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи орган з оцінки відповідності, що входить до сфери його управління. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, встановлює для органу з оцінки відповідності, що входить до сфери його управління, перелік платних послуг, які надаються згідно з цим законом.

            У статті 18¹ вищезгаданого закону критерії на уповноваження органів сертифікації доповнено вимогою необхідності наявності власної акредитованої лабораторії та відсутності конфлікту інтересів щодо насіння та/або садивного матеріалу, оцінку відповідності якого буде здійснювати.

            Що стосується контролю за діяльністю органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено. В новій редакції передбачено  здійснення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику постійного моніторингу діяльності органу з оцінки відповідності щодо дотримання вимог закону та виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Також надано право центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику скасовувати рішення про уповноваження органу з оцінки відповідності.

            Змінено частину положень статті 18² Закону про насіння щодо вимог до аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

            Так, аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) зобов’язані не менше одного разу на чотири роки скласти повторний кваліфікаційний іспит. 

            Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може провадити свою діяльність також як працівник органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику та як службова особа суб’єкта насінництва та розсадництва. Визначено права аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який провадить свою діяльність як службова особа суб’єкта насінництва та розсадництва та вказано, що працівник органу з оцінки відповідності, який входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику здійснює вибіркове оцінювання робіт з відбору проб насіння або садивного матеріалу, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті.

            Відтепер Акт польового оцінювання, виданий аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить свою діяльність як незалежний експертє підставою для видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння та/або садивного матеріалу, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, або органом з оцінки відповідності, що входить до сфери його управління.

            Закон про насіння доповнено новою статтею 183 «Визначення посівних якостей насіння суб’єктами насінництва та розсадництва, які є виробниками».

            Статтею 20 вказаного закону врегульовано питання ввезення та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу. Змінами передбачено умови ввезення на територію України насіння сортів, що є батьківськими компонентами, встановлюється можливість подання заяви  для отримання підтвердження в паперовій або електронній формі.

            Крім того зазначено, що не підлягають обов’язковому визначенню сортових та посівних якостей насіння, сортових та товарних якостей садивного матеріалу зразки насіння і садивного матеріалу, які:

            Цю статтю доповнено новими частинами щодо перевірки документів та інформації державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю насіння і садивного матеріалу. Також зазначено, що за результатами перевірки документів та інформації, передбачених цією статтею, державний фітосанітарний інспектор складає акт за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, та приймає рішення відповідно до закону із внесенням відповідної інформації про прийняте рішення до єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

            У новій редакціїї статті 22 Закону про насіння зазначено, що умови гарантії на насіння і садивний матеріал діють протягом строку, визначеного в сертифікаті. У разі порушення умов гарантій суб’єктом насінництва та розсадництва такий суб’єкт несе відповідальність згідно із законом.

            Статтю 28 вищезгаданого закону доповнено частиною п’ятою такого змісту:

умисне виробництво та/або заготівля, та/або пакування, та/або маркування, та/або затарювання, та/або пропонування до продажу, та/або зберігання фальсифікованого насіння та/або садивного матеріалу з метою продажу – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією фальсифікованої продукції, обладнання для вироблення фальсифікованого насіння та/або садивного матеріалу.

Ознайомитися із змістом вказаного Закону можна за посиланням:

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2763-20

 

Провідний фахівець відділу контролю

 у сфері насінництва, розсадництва та якості зерна                                                                                         СЕМОЧКО Г.

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь