Добросинсько-Магерівська громада
Львівська область, Львівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Оголошуємо конкурс!

Дата: 09.12.2021 16:05
Кількість переглядів: 1202

Фото без опису

Добросинсько – Магерівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора:

 • Бишківського закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів Добросинсько – Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області(80339, Україна, Львівська область, Жовківський район, с.Бишків  вул. Б. Хмельницького, 80 )

Умови оплати праці встановлюються трудовим договором (контрактом) на підставі чинних нормативно-правових актів з питань оплати праці;

Кваліфікаційні вимоги  - громадянин України,  вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Для участі у конкурсі кандидати подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на  обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту ( з додатком, що є невідємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимість(особи, які працюють в органах сільської ради, закладах освіти ради, даної довідки можуть не подавати);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • сертифікат про знання української мови;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Визначені у цьому пункті документи кандидати подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у строк з 10.12.2021р.–09.01.2022 р.

Місце подання документів для участі у конкурсі - Добросинсько–Магерівська сільська  рада відділ освіти.

 

  Складові  конкурсного відбору:

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

- видача конкурсантам переліку запитань для конкурсного відбору та критеріїв оцінювання;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- проведення конкурсного відбору;

- проведення кваліфікації іспиту та визначення його результатів;

- проведення співбесіди та визначення його результатів;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 

З питань надання додаткової інформації проведення конкурсного відбору можна звертатись до Відділу освіти  Добросинсько – Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області за адресою с. Добросин, вул.Учительська, буд.7, (2-й поверх).

Контактна особа  - Ірина Пеприк

Тел.:(073) 315 3209

ВИМОГИ

до кандидатів на заміщення вакантної посади

директора закладу загальної середньої освіти

 

 1. Громадянство України.
 2. Вільно володіє  держаною мовою.
 3. Наявність сертифікату про знання української мови.
 4. Здобув вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста).
 5. Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3-х років.
 6. Має організаторські здібності.
 7. Задовільний стан фізичного та психічного здоров'я, котрі не перешкоджають виконанню професійних обовязків.

 

Хто не може бути директором школи:

 

 •  недієздатна людина або цивільна дієздатність якої обмежена;
 •  має судимість за вчинення злочину;
 •  позбавлена права займати відповідну посаду. Наприклад, якщо директор був на посаді двічі поспіль у одній школі, то втретє його не можна допустити до конкурсу;
 •  якщо за рішенням суду людину визнано винною у вчиненні корупційного правопорушення;
 •  за рішенням суду визнано винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 •  підпадає під заборону, встановлену Законом України Про очищення влади.

Усі, хто не підпадають під заборону, можуть претендувати на посаду директора.

 

Критерії оцінювання учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти

Добросинсько-Магерівської сільської ради

 

Критерії  оцінювання  знання законодавства, ситуаційних

завдань та презентації

1. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу здійснюватися віде – або аудіофіксація процедури проведення конкурсу (письмові тести, розв’язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення презентації.

2. Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів секретар комісії оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

3. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену Положенням, проходять перевірку знання законодавства.

4. Про дату та час, передбачений для перевірки знання законодавства  всіх кандидатів, їм повідомляється одним із доступних способів, обраних ними (зазначається у заяві про участь у конкурсі), зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку, не пізніше ніж за один робочий день до проходження такого тестування.

5. Перевірка знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про освіту. Перевірка знання законодавства у сфері освіти проводиться шляхом написання письмових тестів.

6. Перед проходженням письмового тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

7. Під час проведення іспиту кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

8. Під час письмового тестування перевіряються знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Кодекс законів про працю.

9. Загальний обсяг (кількість) тестових завдань для перевірки знання законодавства в учасників конкурсу визначає конкурсна комісія. Письмові тести формуються конкурсною комісією на основі переліку питань затверджених сільським головою. Використовувати від 30 до 50  питань залежно від їх складності та часу необхідного для розуміння змісту завдання та надання відповіді.

10. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

11. Загальний час для проведення тестування становить не менше 40 хвилин.

12. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

 • один бал надається за правильну відповідь;
 • нуль балів – за неправильну відповідь.

13. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове завдання вважається неправильно вирішеним.

14. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30 балів.

15. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50%).

16. З результатами письмового тестування має бути ознайомлений кожний кандидат.

17. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі освіти Добросинсько-Магерівської сільської ради.

18. Перевірка професійних компетентностей проводиться шляхом письмового вирішення ситуаційного (их) завдання (ь) державною мовою.

19. Ситуаційне (і) завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

Ситуаційні завдання складаються конкурсною комісією та затверджуються  головою комісії. 

20. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове (і) ситуаційне (і) завдання.

21. Розв’язання ситуаційного (их)  завдання (ь) кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення.

На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.

Після розв’язання ситуаційного (их) завдання (ь) або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати надають секретарю свої відповіді.

22. Конкурсна комісія для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного (их) завдання (ь) використовує таку систему:

 • 6  балів – ситуація розв’язана у межах вимог чинних нормативно-правових актів без можливого розвитку конфліктної ситуації;
 • 3 бали – ситуація розв’язана, проте учасник демонструє незнання окремих нормативно-правових актів, що стосуються ситуації. Розвиток конфліктної ситуації не передбачається;
 • 0 бал – хід розв’язання ситуації спонукає до розвитку конфлікту, є ознаки порушення нормативно-правових актів та учасник не орієнтується у можливих шляхах розвитку конфліктної ситуації.

23. Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії

24. Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю комісії.

При вирішенні ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою відділу освіти Добросинсько-Магерівської сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата.

Після підготовки відповіді на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.      

25. Конкурсна комісія на своєму засіданні заслуховує публічні презентації проєктів програм розвитку закладу загальної середньої освіти загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, шрифт Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.

26. Публічна та відкрита презентація перспективного плану  розвитку закладу загальної середньої освіти кандидата проходить за наступним регламентом:

- виступ кандидата – до 20 хв.;

- запитання та обговорення –  до 20 хв.

27. Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими критеріями від 0 до 6 балів за ступенем вираженості:

 • наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу;
 • наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення;
 • наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), визначення наявних проблем;
 • реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів, переваги обраного шляху розвитку закладу;
 • відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади;
 • новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності та залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проєктах тощо;

28. Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як такі, що не відповідають вимогам – 0 балів.

29. Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

30. Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, що вноситься до відомостей про результати оцінювання презентації та співбесіди.

31. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які визначаються, як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок за результатами вирішення ситуаційного (их) завдань, співбесіди та публічної презентації.

32. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за вирішення ситуаційного завдання та за презентацію перспективного плану, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості.

33. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

34. Конкурсна комісія за підсумковим рейтингом на своєму засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу.

35. У разі рівного поділу голосів членів конкурсної комісії, вирішальним голосом є голос голови конкурсної комісії.

Розпорядження

Перелік документів

Склад конкурсної комісії

Перелік питань

Розпорядження про внесення змін в склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Бишківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області від 05.01.2022 року

Протокол №1 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Бишківського ЗЗСО I-III ступенів освіти Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області

 

 

 

 

 

 

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь